logo

 

rainbow
Wielkanocne tradycje

wielkanocne tradycje 20130313 1471878414Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim zorganizował w Szkole w Gorzycach dla naszych milusińskich słowno - muzyczne spotkanie na temat przygotowania do świąt wielkanocnych. W tradycji wielkanocnej zdobienie jajek, przygotowanie święconki i szukanie zajączka zajmuje czołowe miejsce. Dzieci poznały technikę zdobienia jajek, poznały różnicę miedzy kraszanką a pisanką, poznały ludowe świąteczne przyśpiewki. Święta Wielkanocne, jako najważniejsze święta chrześcijańskie, mają bardzo uroczyste znaczenie.

Aby dzieci wzrastały w poczuciu szacunku dla tradycji warto pamiętać, kontynuować, pielęgnować już w przedszkolu piękne i bogate tradycje głównie dlatego, że polski folklor ludowy wraz ze swymi zwyczajami, obrzędami, tańcem i przyśpiewką przemawia do dziecięcej wyobraźni.

Dziękujemy pani dyrektor GOK i szkoły za zaproszenie.

 

 

Komunikaty

wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

 Pani B.Kupczyk prowadzi dla grup starszych zabawy z językiem niemieckim w każdy czwartek. W grupie Żagiewki od 12:40 do 13:00, w grupie Podziomki od godz.13:05 - 13:25. Zajęcia są nieodpłatne.

 

wykrzyknik-26

  


wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim działa Grupa wsparcia dla rodziców. W każdą środę dyżur pełnią psychologowie i pedagodzy w godz.od 12:00 do 16:00.Porady są bezpłatne.

 

 wykrzyknik-26 W przedszkolu wywieszona jest imienna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki na nowy rok szkolny. Dzieci nie przyjęte podlegać będą II turze rekrutacji z chwilą otwarcia nowego przedszkola.

Losowe Zdjęcia

Aktualności

Kontakt z Nami